To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.

Nyitólap Magamról Munkáim Díjak Helyszínek Elérhetöség Opera és Erkel1 Opera és Erkel2 Opera és Erkel3 Opera- és balett-tervezések itthon és külföldön2 Opera- és balett-tervezések itthon és külföldön1 Opera- és balett-tervezések itthon és külföldön3 Operett és musical tervezések itthon és külföldön1 Operett és musical tervezések itthon és külföldön2 Magyar Televízió és Mafilm tervezések Prózai színházi tervezések1 Prózai színházi tervezések2 Prózai színházi tervezések3 Külföldi és itthoni arénaprodukciók és szinpadra állitások Vendégjátékok Témaparkok Foto1 Foto2 Foto3 Foto4 Foto5 Foto6 Foto7 Foto8 Foto9 Foto10 Foto11 Foto12 Foto13 Foto14 Foto15 Foto16 Foto17 Foto18 Foto19 Attila kép 

Nyitólap

Legendás hírű tanárom, Pogány Frigyes professzor mindig a léptékre hívta fel a figyelmemet, mint a művészeti alkotás alapvetésére:„A lépték legtágabb értelemben a részeknek egymáshoz, az egészhez, valamint a szemlélő emberhez való viszonyában, optikailag is érzékel-hető közös mérték, amelyben végső fokon a mű és az ember eszmei kapcsolata jut kifejezésre. Tisztában vagyunk azzal, hogy pontos meghatározást nem adhatunk, olyan formai összhangról, formai rokonságról van szó, amely egzakt módon nem mérhető, de amikor a meghatározásban a közös mérték kifejezés szerepel, valójában a meg-magyarázandó fogalom szinonimáját használjuk, a lépték meghatá-rozására…”Munkáim és életem során leginkább ennek az intelemnek próbáltam és pró-bálok megfelelni.

építőművész honlapja

Csikós Attila

Megjelent az életutamat bemuató könyv a Balassi kiadónál.


http://www.balassikiado.hu/product.php?id_product=1091 

Csikós Attila

Copyright: Matuscsák Tamás - Minden jog fenntartva!